Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1277 - verkoopreglement voor de onderhandse verkoop met publieke inschrijving bouwgrond Breeërsteenweg

De gemeenteraad van 2 oktober 2023 keurde het verkoopreglement voor de onderhandse verkoop met publieke inschrijving voor bouwgrond Breeërsteenweg, goed.

Dit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website vanaf 12 oktober 2023. 

De volledige tekst van dit besluit vindt u hieronder bij de downloads en ligt tevens ter inzage bij de dienst secretariaat in het gemeentehuis.