Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1274 - aanpassing huishoudelijk reglement en tarievenreglement van de gemeentelijke buurthuizen

De gemeenteraad van 4 september 2023 keurde de aanpassing van het huishoudelijk reglement en het tarievenreglement van de gemeentelijke buurthuizen, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking 1274 op de gemeentelijke website vanaf 6 september 2023. 

De volledige tekst van dit besluit vindt u hieronder bij de downloads en ligt tevens ter inzage bij de dienst secretariaat in het gemeentehuis.