Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1216 - aanpassing huishoudelijk reglement en tarievenreglement van de gemeentelijke buurthuizen

De gemeenteraad van 6 maart 2023 keurde de aanpassing van het huishoudelijk reglement en het tarievenreglement van de gemeentelijke buurthuizen, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking 1216 op de gemeentelijke website vanaf 13 maart 2023. 

De volledige tekst van dit besluit vindt u hieronder bij de downloads en ligt tevens ter inzage bij de dienst secretariaat in het gemeentehuis.