Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1200 - reglement betreffende het tarief voor het inzamelen van asbestafval aan huis

De gemeenteraad van 5 december 2022 keurde een reglement betreffende het tarief voor het inzamelen van asbestafval aan huis via (platen)zakken, bigbags of via asbestcontainers goed.

Het volledige reglement werd op 8 december 2022 hier gepubliceerd. U kan het hieronder bekijken.