Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1197 - indirecte belasting op het afleveren van allerlei administratieve stukken

De gemeenteraad van 5 december 2022 keurde het reglement indirecte belasting op het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de dienstjaren 2023-2027 goed.

Dit reglement bevat de prijzen die betaald moeten worden voor de aflevering van diverse administratieve stukken zoals identiteitskaarten, paspoorten, bouwvergunning, uittreksels uit registers burgerlijke stand, .... Het volledige reglement kan u hieronder bekijken.

Vanaf 8 december 2022 werd dit gepubliceerd op de gemeentelijke website.