Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1156 - subsidiereglement ontharding en vergroening particuliere tuinen

De gemeenteraad van 4 juli 2022 keurde het subsidiereglement voor het ontharden en vergroenen van particuliere tuinen, goed. 

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking 1156 op de gemeentelijke website vanaf 14 juli 2022. 

De volledige tekst van dit besluit vindt u hieronder bij de downloads en ligt tevens ter inzage bij de dienst secretariaat in het gemeentehuis.