Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1144 - huishoudelijk reglement en tarievenreglement van de gemeentelijke buurthuizen en evenemententerreinen

De gemeenteraad van 13 juni 2022 keurde het huishoudelijk reglement en het tarievenreglement van de gemeentelijke buurthuizen en evenemententerreinen, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking 1144 op de gemeentelijke website vanaf 20 juni 2022. 

De volledige tekst van dit besluit vindt u hieronder bij de downloads en ligt tevens ter inzage bij de dienst secretariaat in het gemeentehuis.