Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1131 - aanpassing reglement op het afvoeren van in bewaring gehouden goederen achtergelaten op het openbaar domein

De gemeenteraad van 2 mei 2022 keurde de aanpassing van het reglement op het afvoeren van in bewaring gehouden goederen achtergelaten op het openbaar domein, goed.

Dit werd bekendgemaakt op de gemeentelijke website vanaf 4 mei 2022. 

De volledige tekst van dit besluit vindt u hieronder bij de downloads en ligt tevens ter inzage bij de dienst secretariaat in het gemeentehuis.