Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1118 - Tijdelijke afwijking op gecoördineerd politiereglement op de Maasplassen

De burgemeester keurde op 10 maart 2022 de tijdelijke afwijking op het gecoördineerd politiereglement op de Maasplassen goed. Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1118 op de gemeentelijke website vanaf 14 maart 2022. De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.