Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1097 - arbeidsreglement toevoeging bijlage 8 - reglement voertuigvolgsysteem Track and Trace

de gemeenteraad van 7 december 2020 keurde het arbeidsreglement - toevoeging bijlage 8 - reglement voertuigenvolgsysteem Track and Trace, goed.

Dit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website vanaf 23 december 2021. 

De volledige tekst van dit besluit vindt u hieronder bij de downloads en ligt tevens ter inzage bij de dienst secretariaat in het gemeentehuis.