Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1095 - vermindering belasting voor verhuur voertuig met bestuurder en taxidienst omwille van corona

de gemeenteraad van 5 oktober 2020 keurde de vermindering van de belasting voor verhuur voertuig met bestuurder en taxidienst omwille van corona, goed.

Dit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website vanaf 23 december 2021. 

De volledige tekst van dit besluit vindt u hieronder bij de downloads en ligt tevens ter inzage bij de dienst secretariaat in het gemeentehuis.