Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1091 - aanpassing van het huidige systeem van de tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden

de gemeenteraad van 2 december 2019 keurde de aanpassing van het huidige systeem van de tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden, goed.

Dit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website vanaf 23 december 2021. 

De volledige tekst van dit besluit vindt u hieronder bij de downloads en ligt tevens ter inzage bij de dienst secretariaat in het gemeentehuis.