Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1090 - goedkeuring kader organisatiebeheersing en -ontwikkeling gemeente Kinrooi

de gemeenteraad van 1 juli 2019 keurde het kader organisatiebeheersing en -ontwikkeling gemeente Kinrooi, goed.

Dit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website vanaf 23 december 2021. 

De volledige tekst van dit besluit vindt u hieronder bij de downloads en ligt tevens ter inzage bij de dienst secretariaat in het gemeentehuis.