Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1088 - aanpassing RPR hoofdstuk VI de sociale voordelen - afdeling III de vergoeding van de kosten voor het woon- werkverkeer - artikel 248

de gemeenteraad van 5 maart 2018 keurde de aanpassing van de rechtspositieregeling - hoofdstuk VI de sociale voordelen - afdeling III de vergoeding van de kosten voor woon- werkverkeer - artikel 248, goed.

Dit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website vanaf 23 december 2021. 

De volledige tekst van dit besluit vindt u hieronder bij de downloads en ligt tevens ter inzage bij de dienst secretariaat in het gemeentehuis.