Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1086 - aanpassing huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang

de gemeenteraad van 12 juni 2017 keurde de aanpassing van het huishoudelijk reglement voor de buitenschoolse kinderopvang, goed.

Dit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website vanaf 23 december 2021. 

De volledige tekst van dit besluit vindt u hieronder bij de downloads en ligt tevens ter inzage bij de dienst secretariaat in het gemeentehuis.