Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1085 - lokaal toewijzingsreglement ouderen

de gemeenteraad van 1 februari 2016 keurde het lokaal toewijzingsreglement ouderen, goed.

Dit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website vanaf 23 december 2021. 

De volledige tekst van dit besluit vindt u hieronder bij de downloads en ligt tevens ter inzage bij de dienst secretariaat in het gemeentehuis.