Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1078 - Goedkeuring reglement financiële tegemoetkoming aan personen met incontinentieproblemen en stomapatiënten voor de dienstjaren 2022-2025

De Gemeenteraad keurde op 8 november 2021 een reglement goed betreffende financiële tegemoetkoming aan personen met incontinentieproblemen en stompatiënten voor de dienstjaren 2022-2025.

Dit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website vanaf 16 november 2021.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage bij het secretariaat in het gemeentehuis.