Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1067 - Tijdelijke afwijking op gecoördineerd politiereglement op de Maasplassen

De burgemeester keurde op 19 augustus 2021 de tijdelijke afwijking op het gecoördineerd politiereglement op de Maasplassen goed. Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1067 op de gemeentelijke website vanaf 20 augustus 2021. De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.