Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1060 - Opheffen politieverordening van de burgemeester houdende tot het verbieden van alle niet-bestemmingsverkeer op de Maasdijk

De burgemeester vaardigde op 19 juli 2021 een politieverordening uit inzake het opheffen van het verbod van alle niet-bestemmingsverkeer op de Maasdijk.
Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1060 op de gemeentelijke website vanaf 20 juli 2021.
De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.