Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1055 - schoolreglement gemeentelijke basisschool 3K vanaf 1 september 2021

De gemeenteraad keurde op 5 juli 2021 het schoolreglement goed van de gemeentelijke basisschool 3K vanaf 1 september 2021.

Dit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website vanaf 12 juli 2021.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage bij het secretariaat in het gemeentehuis en vindt u als download hieronder.