Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1025 - reglement ivm voorwaarden gratis gebruik GC De Stegel

De gemeenteraad van 1 februari 2021 keurde het reglement houdende de voorwaarden voor het gratis gebruik en/of uitzonderingen op het betalen van 10% op de drank bij het zaalgebruik van GC De Stegel, goed. Dit werd bekendgemaakt op de gemeentelijke website vanaf 4 februari 2021.

Het volledige reglement kan u raadplegen bij de downloads of op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.