Gemeente Gemeente Kinrooi

AGB Kinrooi

Op 27 december 2005 heeft het gemeentebestuur Kinrooi het Autonoom GemeenteBedrijf Kinrooi opgericht. Het doel van het AGB, bestaat uit een efficiënt beheer, exploitatie en rendabilisering van het patrimonium bestemd voor sport- en culturele doeleinden. In dit AGB zijn de gemeentelijke sporthallen van Ophoven, Geistingen, Kessenich, Molenbeersel en Kinrooi ondergebracht. Ook gemeenschapscentrum de Stegel valt onder het AGB. 

Het Autonoom GemeenteBedrijf Kinrooi heeft dezelfde maatschappelijke zetel als het gemeentebestuur (Breeërsteenweg 146 te 3640 Kinrooi). Het wordt beheerd door een raad van bestuur en een directiecomité. Dat laatste bestaat uit de voorzitter en secretaris van de Raad van Bestuur, aangevuld met drie leden.

De Raad van Bestuur heeft de volheid van bevoegdheid om alle noodzakelijke handelingen te verrichten om het doel van het bedrijf te verwezenlijken. De voorzitter van de Raad van Bestuur kan het bedrijf in al zijn handelingen rechtsgeldig vertegenwoordigen. Het directiecomité is belast met het dagelijks bestuur en met de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur van het Autonoom GemeenteBedrijf. 

Samenstelling