Gemeente Gemeente Kinrooi

Akten en uittreksels (burgerlijke stand)

U kan bij de dienst burgerlijke stand uittreksels en afschriften van diverse aktes van de burgerlijke stand bekomen. 

Een afschrift, ook wel "eensluidend afschrift" genoemd, is een volledige weergave van de tekst van de originele akte die zich bevindt in het archief van de burgerlijke stand. Een volledig afschrift vermeldt dus ook alle wijzigingen die op de akte zijn aangebracht door middel van randmeldingen, zoals adopties, erkenningen, naamsveranderingen, ... 

Een uittreksel vermeldt niet alle gegevens van de akte. Het uittreksel is een nieuw opgemaakt document dat de actuele inhoud weergeeft van de akte, rekening houdend met de op de akte aangebrachte randmeldingen.

Afschriften en uittreksels voor het buitenland moeten, afhankelijk van het land waar u ze gaat gebruiken, gelegaliseerd zijn. Legalisatie heeft enkel tot doel de echtheid van de handtekening en de hoedanigheid van de ondertekenaar te waarborgen. Zij slaat in feite dus niet op de tekst van het uittreksel of het afschrift. De bedoeling van de legalisatie is na te gaan of de bevoegde overheid het document wel afleverde. Voor bijkomende informatie omtrent legalisaties, kan u de website van Buitenlandse Zaken raadplegen.

Wat meebrengen

Uw eID (elektronische identiteitskaart)