Gemeente Gemeente Kinrooi

AED-toestellen

Een AED of automatische externe defibrillator is een draagbaar toestel dat gebruikt wordt voor het reanimeren van een persoon met een circulatiestilstand als gevolg van ventrikelfibrilleren. De AED dient op een geautomatiseerde manier een elektrische schok toe met als doel een gestoord hartritme te stoppen. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en geeft de hulpverlener opdrachten. Met behulp van reanimatie wordt geprobeerd om bloed in de hersenen te krijgen tot de ambulance er is. Jaarlijks zijn er 10.000 reanimaties buiten de ziekenhuizen. Van deze 10.000 overleeft ongeveer 10%. Als de AED binnen de vijf minuten wordt aangesloten, kan dit oplopen tot 70%.

Eind september 2017 verschenen dankzij een actie van UNIZO Kinrooi, Rode Kruis afdeling Kinrooi, het gemeentebestuur van Kinrooi en tal van lokale handelaars vijftien extra AED-toestellen in het straatbeeld. Met één toestel op 550 inwoners is Kinrooi de meest hartveilige gemeente van België. Omdat de AED geen zin heeft zonder reanimeren, organiseren het Rode Kruis en de dienst vrije tijd ieder jaar gratis lessen reanimatie en AED. Hier vindt u overal een AED-toestel.

Molenbeersel
- Heikemp - Grenspoal
- Voetbal Hoger Op Molenbeersel - Truyenstraat
- GC De Stegel (tegenover de kerk)

Kinrooi
- Hennekapel - knooppunt Kampstraat Binnenweg
- Carwash - Breeërsteenweg 369
- Berbenkapel - Dorpsplein 7
- Voetbal FC Maasland - Hoverstraat
- buurtlokaal Zielderveld - Natterveld
- Leuerbroek 1002 (Baens)
- Leuerbroek 1060 (Amesco)

Kessenich
- schooltje Hees - Schoolstraat
- Maverick - Venlosesteenweg 327
- voorzijde kleuterschool de Bommesaar - Meierstraat

Geistingen
- JR ECOnsult - Daalstraat 9a/12
- Gemeenschapshuis - Geistingen 36
- Intercash - Vroenhof 24

Ophoven
- knooppunt Stegerstraat - Reystraat - Leustraat
- apotheek - Venlosesteenweg 68
- De Spaenjerd - Maasstraat 84 - tijdelijk weggenomen wegens defect / onderhoud

Naast de AED-toestellen in het straatbeeld beschikken Rode Kruis Kinrooi (2) en de
gemeentelijke uitleendienst (1) nog over drie toestellen ten dienste van verenigingen en inwoners.