Gemeente Gemeente Kinrooi

Adoptie

Maak een afspraak
Adoptie is een juridische maatregel waarbij de tussenkomst van de ambtenaar van de burgerlijke stand zich beperkt tot de overschrijving van de beslissing van de rechtbank en de aanpassing van de akten.Voor bijkomende informatie kan u zich als kandidaat-adoptant wenden tot het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap:
Vlaamse Centrale Autoriteit inzake Adoptie Kind en gezin
Hallepoortlaan 27
1060 BRUSSEL 
02 533 14 76

Binnenlandse adoptie:
De adoptieprocedure verloopt via een notaris of de vrederechter. Het homologatievonnis (dit is de goedkeuring van de rechtbank) wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand overgeschreven en de desbetreffende akten worden aangepast.

Buitenlandse adoptie:
Een buitenlandse adoptie moet u in België eerst laten registreren bij de Federale Centrale Autoriteit. Vervolgens kan u de adoptiebeslissing laten overschrijving bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in het gemeentehuis. Voor bijkomende informatie betreffende de registratie door de Federale Centrale Autoriteit, kan u zich wenden tot:

FOD Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving
Fundamentele Rechten en Vrijheden Federale Centrale Autoriteit
dienst internationale adoptie
Waterloolaan 115
1000 BRUSSEL
02 542 71 61
02 542 75 82