Gemeente Gemeente Kinrooi

Aanvraag VIK (vreemdelingen identiteitskaart)

Maak een afspraak
Inwoners van vreemde origine kunnen hun verblijfsrecht aantonen met een elektronische vreemdelingenkaart. Deze moeten ze bij zich dragen samen met hun nationaal identiteitsbewijs.

Voor wie

Voor alle niet-Belgen die permanent in België verblijven en hier verblijfsrecht hebben.

Hoe aanvragen

U komt - op afspraak - met uw oproepingskaart en uw huidige VIK naar het gemeentehuis. Hier worden dan uw biometrische gegevens (pasfoto, vingerafdrukken en handtekening) geregistreerd. Pasfoto's worden tijdens uw afspraak digitaal gemaakt (voor erg kleine kinderen en baby's raden wij aan om naar een fotograaf te gaan).  Eén tot twee weken later, krijgt u een brief waarin staat dat uw VIK aangekomen is. Die kan dan zonder afspraak, maar wel persoonlijk, afgehaald worden aan de snelbalie.

Om de elektronische handtekening te kunnen gebruiken, ontvangt u in de brief ook een PIN-code en een PUK-code. Neem deze brief met de codes mee naar de snelbalie als u uw VIK afhaalt. Uw PIN-code kan u bij de afhaling nog wijzigen als u dat wenst.

In dringende gevallen kan u een spoedprocedure (1 tot 2 dagen) aanvragen, maar hiervoor betaalt u wel een hogere kostprijs. Contacteer hiervoor de dienst burgerzaken in het gemeentehuis.

Kostprijs

24 euro

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van uw VIK brengt u volgende zaken mee:

  • uw huidige VIK of het vervangingsattest (bij verlies of diefstal)
  • uw identiteitsbewijs.

Bij het afhalen van uw VIK:

  • uw oude VIK of vervangingsattest
  • de brief die u thuis kreeg met de vraag uw VIK af te halen en waarop ook uw
    PIN-en PUK-code vermeld staan.

Maak een afspraak