Gemeente Gemeente Kinrooi

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Op 3 september 2007 keurde de gemeenteraad het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan definitief goed. De gemeente Kinrooi heeft hierin haar visie voor de ruimtelijke ontwikkelingen in Kinrooi vastgelegd. Na de goedkeuring van de bestendige deputatie van de provincie Limburg op 8 november 2007 is de goedkeuring in het Belgisch staatsblad gepubliceerd op 23 november 2007. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is in werking sinds 7 december 2007.

U kan het goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) inkijken bij de dienst ruimte of via de downloads hieronder.