Gemeente Gemeente Kinrooi

Zwemverbod Steenberg opgeheven

Gepubliceerd op  di 13 sep 2022
Na een nieuwe staalname werd er geen blauwalg meer vastgesteld aan dagstrand de Steenberg. Het zwemverbod werd dan ook opgeheven. Ook aan het Bastion werd een staalname gedaan en dat leverde geen blauwalgen op.

#update 19 september

Het zwemverbod werd opgeheven nadat de resultaten van een nieuwe staalname bekend waren.

13 september 2022 (oorspronkelijk bericht)

Bij de visuele controle van de zwemvijver van De Steenberg werd op 12 september 2022 een bloei van cyanobacteriën vastgesteld. Omdat de drijflaag in de zwemzone ligt en er ernstige gezondheidsrisico's zijn bij contact met de drijflaag of bij de inname van water waarin microcystines - toxines die vrijgezet worden bij het afsterven van de cyanobacteriën - aanwezig zijn, adviseert Zorg en Gezondheid om een zwemverbod uit te vaardigen. Het strand is om die reden afgezet met rood lint. 

Het zwemverbod kan pas worden opgeheven indien de drijflaag uit de volledige vijver verdwenen is en indien uit analyseresultaten blijkt dat het gehalte microcystines <20µg/l bedraagt.

Voor zwemwater is er een rapportageplicht aan de Europese Commissie en wordt het routinematige controleprogramma niet onderbroken, ook niet bij een zwemverbod. De resultaten van de routinematige controles worden, zolang er een zwemverbod geldt, niet langer doorgestuurd. De resultaten worden wel gebruikt voor de algemene beoordeling volgens Europa en zijn beschikbaar op de website www.kwaliteitzwemwater.be

Wanneer de drijflaag volledig verdwenen is, wordt zo spoedig mogelijk een monstername voor de bepaling van microcystines uitgevoerd. Het resultaat van deze monstername zal bepalend zijn voor het verdere verloop van de opvolging.