Gemeente Gemeente Kinrooi

Zorgvlied centrum voor kortverblijf

Woonzorgcentrum Zorgvlied beschikt met haar Centrum Voor Kortverblijf (CVK) over 4 woongelegenheden kortverblijf. Met kortverblijf wil Zorgvlied tegemoetkomen aan een tijdelijke behoefte aan opvang van ouderen of aan een kortdurende behoefte aan totaalzorg.

In de eerste plaats is het kortverblijf bedoeld voor bewoners van Kinrooi maar ook personen van omringende gemeenten of steden komen in aanmerking. Kortverblijf staat open voor gebruikers vanaf 65 jaar. Een verblijf duurt minimaal 7 dagen en maximaal 30 dagen. Een opgenomen persoon kan een aanvraag indienen tot verlenging van zijn verblijf, in principe tot maximaal 60 aanéénsluitende dagen. Kortverblijf kan voor maximaal 90 dagen per kalenderjaar in eenzelfde centrum.

Voor wie

Er zijn diverse redenen om beroep te doen op kortverblijf:

  • vakantie of ziekte van de mantelzorger;
  • tijdelijk minder hulp ter beschikking wegens vakantieperiode;
  • rust- of herstelperiode na verblijf in een ziekenhuis;
  • tijdelijke opvang nodig in afwachting van organisatie thuiszorg;
  • tijdelijke opvang in afwachting van beschikbaarheid andere zorg;
  • … .

Kostprijs

Dagprijs per persoon, van toepassing vanaf 1 juli 2024:

  • 66,46 euro voor inwoners van de gemeente Kinrooi
  • 69,49 euro voor niet-inwoners van de gemeente Kinrooi

Tegemoetkoming in de verblijfskosten is eventueel mogelijk via de mutualiteit en het OCMW.

Meer info

De dagelijkse verzorging wordt gecoördineerd door hoofdverpleegkundige Severine Linsen. Voor informatie over een opname in kortverblijf of voor een afspraak om een bezoekje te brengen, kan u terecht bij onze maatschappelijk assistente. U kan haar bereiken via het telefoonnummer 089 70 36 40.