Gemeente Gemeente Kinrooi

Zorgbudget voor ouderen met zorgnood

Ben jij 65-plus? Heb je een laag inkomen en ervaar je moeilijkheden op fysiek vlak die je beperken in je dagdagelijkse leven? Mogelijks heb je dan recht op het zorgbudget van de Vlaamse overheid. De maatschappelijk werker van het Sociaal Huis kan samen met jou online een aanvraag voor dit zorgbudget doen.

Wat meebrengen

- elektronische identiteitskaart (e-ID)
- pincode van je e-ID