Gemeente Gemeente Kinrooi

Wijziging familienaam

Maak een afspraak 
Bij de naamswijziging maken we een onderscheid tussen naamsverandering en naamsverbetering.

Naamsverandering
Als u een gegronde reden heeft om uw naam te veranderen, kan u daartoe schriftelijk een gemotiveerd verzoek richten aan de minister van justitie. De aanvraag moet duidelijk de reden van de naamsverandering en de gevraagde nieuwe naam vermelden.

Meer inlichtingen, zoals bijvoorbeeld de kostprijs, kan u hier vinden.

Naamsverbetering 
Soms gebeurt het dat binnen dezelfde familie de achternaam op een verschillende wijze geschreven wordt, ten gevolge van een schrijffout in een officiële akte uit het verleden (bijvoorbeeld Colen en Coolen). Als u aan de hand van verschillende geboorteaktes (vader, grootvader, ...) kan aantonen dat er daadwerkelijk een schrijffout gebeurde, kan u een naamsverbetering laten doorvoeren. Hiervoor moet een advocaat een verzoekschrift (met de bewijsstukken) neerleggen bij de rechtbank van eerste aanleg. Die kan vervolgens een vonnis uitspreken om de genoteerde naam te verbeteren. Als u met dat vonnis naar de burgerlijke stand komt, wordt de correctie officieel doorgevoerd.

Afhandeling

Het koninklijk besluit die de naamsverandering toekent moet in het Belgisch Staatsblad bekend worden gemaakt om het publiek te informeren. Vanaf die datum wordt de naamsverandering van kracht.

De FOD Justitie stuurt het KB binnen de vijftien dagen naar de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand. Hij of zij beschikt eveneens over vijftien dagen om de naamsverandering over te schrijven in het register.

De naamsverandering heeft gevolg op de datum van overschrijving, maximaal dertig dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.