Gemeente Gemeente Kinrooi

Wijzigen van bestaande verkaveling - Toekomststraat z.n.

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021055073

Godelieve Linssen heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het bijstellen van een verkaveling (wijzigen van lot 1 en 2 naar 1 lot voor open bebouwing en 2 loten voor halfopen bebouwing) aan Toekomststraat z.n., kadastraal gekend als: afdeling 3 (Kessenich), sectie A, nr. 700E.

Het openbaar onderzoek loopt van 27-05-2021 tot en met 25-06-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).