Gemeente Gemeente Kinrooi

Wettelijk samenwonen

Maak een afspraak
Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

 

Voorwaarden

U kan wettelijk samenwonen met iemand als u een woning met hem of haar deelt. Dat geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners. U kan ook wettelijk samenwonen met familieleden zoals een broer, een zus, een ouder of een kind, .... 
U kan alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als u:

 • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten
 • niet gehuwd bent
 • niet wettelijk samenwoont met iemand anders
 • op hetzelfde adres verblijft

Hoe aanvragen

U legt samen met uw partner of huisgenoot de verklaring van wettelijke samenwoonst af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. U kan zelf een verklaring van wettelijk samenwonen opstellen of u kan gebruikmaken van een modelformulier. De verklaring moet volgende gegevens bevatten:

 • datum van de verklaring
 • naam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum en handtekening van beide partijen
 • gemeenschappelijke woonplaats
 • vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen
 • vermelding dat beide partijen vooraf kennis hebben genomen van de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek dat het statuut van de wettelijke samenwoning regelt
 • verwijzing naar het eventuele “samenlevingscontract” dat vooraf door een notaris opgesteld is.

De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd op volgende manieren:

 • in onderlinge overeenstemming door de samenwonenden
 • eenzijdig door een van de samenwonenden via een schriftelijke verklaring die afgegeven wordt op de dienst burgerlijke stand van de gemeente. U dient hierbij rekening te houden met de kosten van een gerechtsdeurwaarder
 • door het huwelijk
 • door het overlijden van een van de partners

Reglement

artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek

Wat meebrengen

 • uw afspraakkenmerk;
 • het identiteitsbewijs van beide samenwonenden.

Maak een afspraak