Gemeente Gemeente Kinrooi

Welkom op onze Meemaakavonden !

Gepubliceerd op  ma 03 jun 2019
106 voorstellen op twee maanden tijd: zoveel inspiratie was er op het online platform kinrooimeemaken.be. Gemeente en OCMW Kinrooi gaan nu aan de slag met de ideeën tijdens twee Meemaakdagen. Iedereen die de toekomst van Kinrooi belangrijk vindt, is van harte welkom op 11 en 18 juni.

De ideeën en voorstellen van kinrooimeemaken.be zijn een bron voor de meerjarenplanning. Om keuzes te maken, rekenen gemeente en OCMW Kinrooi op de hulp van zoveel mogelijk inwoners tijdens twee Meemaakdagen op 11 en 18 juni. 

Die avonden zal er uitvoerig gesproken worden over de toekomstvisie van Kinrooi. Hoe wil de inwoner dat de gemeente er uit zal zien in de toekomst? Welke voorstellen en ideeën passen binnen die visie? Welke voorstellen zijn uit financieel standpunt prioritair? Met die vragen gaan we onder andere aan de slag op:

- dinsdag 11 juni om 19u30 in GC De Stegel (grote zaal)
- dinsdag 18 juni om 19u30 Agropolis (polyvalente ruimte) Agropolis Park 101 (Vilgertenweg)

Als we alle ideeën inhoudelijk samen bekijken, komen de volgende (sub)thema’s duidelijk naar voor:
- klimaat (meer groen, meer bomen, minder zwerfvuil, ...)
- verkeer (veiliger, trager, plaatselijke suggesties, ...)
- zorg (voornamelijk naar ouderen toe)
- beleven (speeltuintjes in wijken, diverse ideeën sport & ontspanning)

Inwoners die zich registreerden op kinrooimeemaken.be krijgen per mail een uitnodiging voor de Meemaakdagen. Maar zij zijn niet de enigen die welkom zijn tijdens deze avonden. Het zou fijn zijn als zoveel mogelijk inwoners op één van beide avonden aanwezig kan zijn. De opzet van beide avonden is identiek. Ook wie geen profiel heeft op het online platform kan alle voorstellen en ideeën bekijken. Zeker vooraf eens doen als je van plan bent om Kinrooi mee te maken op 11 of 18 juni ! We verwachten de geïnteresseerden om 19u15 zodat we om 19u30 stipt kunnen beginnen.