Gemeente Gemeente Kinrooi

Wees zuinig met alle water

Gepubliceerd op  do 11 jun 2020
Ondanks de regen van de voorbije dagen is er nog steeds een neerslagtekort. Waterlopen kampen met lage debieten en de grondwaterstanden zijn zeer laag... Het is sinds 1970 niet meer zo droog geweest. Daarom wordt gevraagd om spaarzaam om te springen met àlle water.
Er is ondertussen een neerslagtekort tussen 142,5 en 231,2 mm. Deze neerslagtekorten zijn op alle meetlocaties bij de hoogste neerslagtekorten voor de tijd van het jaar sinds 1970.
 
De Droogtecommissie vraagt om spaarzaam om te springen met alle soorten water: grondwater, leidingwater, oppervlaktewater en regenwater). Ze stelt voor om volgende niet essentiële toepassingen van water te vermijden:

• het afspuiten van voertuigen, aanhangwagens en opleggers;
• het vullen of bijvullen van zwem- en plonsbaden met meer dan 100 liter water;
• het vullen of bijvullen van vijvers;
• het bevoorraden van fonteinen;
• het reinigen van verhardingen (terrassen, opritten, parkings, pleinen, ...)
• het besproeien van sportterreinen
• het sproeien van velden en weiden;
• het besproeien van grasvelden, parken en tuinen;
• het besproeien en reinigen van daken, gevels, tenten, luifels.

Tevens roept de  Droogtecommissie ook op om de mogelijke neerslag de komende tijd maximaal te bufferen, op te slaan of te laten infiltreren. In de zomermaanden is het trouwens goed om altijd deze drinkwaterbesparende tips te volgen.