Gemeente Gemeente Kinrooi

Updates over de wateroverlast in Kinrooi

Gepubliceerd op  do 15 jul 2021
Op heel wat plaatsen in België zorgt overvloedige regen voor ongeziene omstandigheden. Ook in de Maasgemeenten worden voorzorgen genomen tegen mogelijke wateroverlast. Volg via dit nieuwsbericht de updates van officiële informatie van het gemeentebestuur.

bericht - 16 juli om 22u00
De top van de afvoergolf is de volledige Maas in Kinrooi voorbij. In Vlaanderen dalen de waterpeilen overal, iets wat zich langzaam maar zeker vannacht zal verderzetten. 

bericht - 16 juli om 19u30
De top van de hoogwatergolf bevindt zich momenteel ter hoogte van Kinrooi (Geistingen-Kessenich), 27.89 m TAW. Maar het water blijft binnen de dijken. Nabij Heppeneert-Maaseik is de waterstand sinds 13u00 met 7 cm gedaald. Er wordt verwacht dat de dalende tendens zich verder doorzet langsheen de volledige Maas. Reken op een vertraging in Maaseik-Kinrooi van ongeveer 8 à 12u ten opzichte van de situatie in Lanaken.

bericht - 16 juli om 14u10 
In Lanaken is het waterpeil verder gedaald en ook het debiet afgenomen van 3300 naar 2950 kubieke meter per seconde. In Kinrooi is het water een paar centimeter gestegen. Alles is nog steeds onder controle en de verwachte stijging van de Maas blijft nog steeds onder dijkniveau. ’t Tegelhuuske en Houbenhof werden voorzien van zandzakjes. Enkele plaatselijke waterlopen geven kleine problemen waardoor er lokaal enkele afsluitingen (bijv. fietspad aan Woutershof) mogelijk zijn. In Maaseik en in het bijzonder Heppeneert blijft de toestand precair. We blijven duimen voor de buren.    

bericht - 16 juli om 8u00
De situatie in Kinrooi is tot zover onder controle en er zijn geen calamiteiten gemeld. De rivierkundige ingrepen voor het verruimen van de rivierbedding van de Maas hebben hun nut de afgelopen dagen zeker bewezen. Het debiet wat vannacht bereikt werd, was hoger dan in 1993, De situatie is echt gevaarlijk geweest.

Er zijn echter nog een aantal precaire situaties in onze buurgemeenten, meer bepaald in Kotem en Uikhoven, maar vooral in Heppeneert en Maaseik. Vanaf Lanaken begint het waterpeil lichtjes te dalen (-3 cm), maar in Maaseik en Kinrooi kan dit tot de middag nog toenemen met een 10-tal cm. We duimen mee voor onze buren en blijven de situatie ook hier nauwgezet opvolgen.

bericht - 15 juli om 22u15
Ten gevolge van de hevige regenval van de afgelopen dagen staan de debieten op de Maas historisch hoog. De voorspellingen wijzen uit dat de situatie enkel zal verergeren. Er worden mogelijke debieten voorspeld tot 3.750 m³/sec. Dat is al 100 jaar niet meer gebeurd. Daarom werd er beslist om preventieve maatregelen te treffen in de Maasgemeenten Maasmechelen, Lanaken, Maaseik, Dilsen-Stokkem en Kinrooi.

Aan de mensen die in overstromingsgevoelige gebieden wonen, wordt aangeraden om te evacueren naar familie of vrienden. Dat is het geval voor een aantal gebieden in de andere Maasgemeenten. Volgens de laatste informatie van Waterweg blijft de verwachte stijging van de Maas in de gemeente Kinrooi binnen de dijkhoogte. Onze diensten blijven alert en vrijwillig evacueren mag natuurlijk altijd. Check ook deze folder als download met nuttige info. 

bericht - 15 juli om 18u00
In Kinrooi is beslist om de Maasdijk af te sluiten. Enkel plaatselijk verkeer is er nog toegestaan. Andere passanten zijn er niet meer welkom. Het gemeentebestuur roept uitdrukkelijk op om niet ter plaatse te gaan kijken opdat de veiligheidsdiensten indien nodig hun werk kunnen uitvoeren.

Het waterpeil van de Maas is reeds 7 à 8 meter gestegen. Ondanks dat de weersvoorspellingen beter zijn, wordt verwacht dat het peil van de Maas (stroomafwaarts) de komende uren nog zal stijgen met minstens 30 centimeter. Barlisium aan dagstrand de Steenberg en de pop-up ijsbar aan het Bastion zijn reeds ontruimd. De dijk is gesloten met schotbalken zodat de Maasplas nog iets kan stijgen. De palen aan jachthaven de Spaanjerd zouden hoog genoeg zijn om de waterstand aan te kunnen. Houbenhof is gevrijwaard en ook de dieren errond zijn geëvacueerd. In Molenbeersel werd eerder reeds een jeugdkamp ontruimd omwille van de hoge waterstand van de beken.