Gemeente Gemeente Kinrooi

Voorwaarden gemeentelijke bouwplaatsen versoepeld

Gepubliceerd op  wo 17 jun 2020
Begin deze maand keurde de gemeenteraad de versoepelde voorwaarden goed voor de verkoop van gemeentelijke bouwplaatsen. Hiermee wil Kinrooi nagaan of dit een positieve invloed heeft op de verkoop, te beginnen met de resterende bouwplaatsen in de 22 Augustusstraat.

Eind 2018 werd in Molenbeersel, schuin tegenover Villa Pax en aansluitend op de Schurenbeemdstraat, een nieuwe gemeentelijke verkaveling aangelegd. Hiermee wou het gemeentebestuur een antwoord bieden op de vraag naar betaalbare bouwgronden. Op dit moment zijn er nog een 15-tal kavels te koop in de 22 Augustusstraat. Dit zorgde ervoor dat de verkoopsvoorwaarden opnieuw onder de loep genomen werden.

De vermelding dat een kandidaat-koper géén volle eigenaar van een woning of een (andere) bouwplaats mocht zijn, werd geschrapt. Dat mag nu wél maar die andere eigendom moet dan wel verkocht worden binnen de drie jaar na de aankoop van de gemeentelijke bouwplaats.

Als er een ex aequo bij de puntentelling is voor het toekennen van de bouwplaats aan verschillende kandidaten die interesse hebben voor hetzelfde kavel, zijn het wel of niet hebben van enige volle eigendom en de duur van het verblijf in Kinrooi bepalend voor de toewijzing. Op die manier wil het gemeentebestuur ervoor zorgen dat volgende generaties een woonplaats op het thuisfront kunnen behouden. Minstens vijf jaar in België wonen, is ook een vereiste die gebleven is.   

De richtprijs voor de bouwplaatsen is niet gewijzigd. Er wordt nog steeds uitgegaan van 120 euro per vierkante meter. Voor ieder kavel is een prijs vastgesteld. Die is samen met de nog beschikbare bouwgronden, verkoopsvoorwaarden en bouwvoorschriften terug te vinden in de geactualiseerde infobrochure RUP bouwplaatsen Molenbeersel.

Zolang er kavels beschikbaar zijn, kan iedereen die aan de voorwaarden voldoet zich kandidaat stellen aan de hand van dit formulier