Gemeente Gemeente Kinrooi

Volmacht bij verkiezingen

Omdat niet iedereen de mogelijkheid heeft om zijn of haar stem persoonlijk uit te brengen, heeft men een volmachtprocedure uitgewerkt. Let wel: u kan maar aan één persoon een volmacht geven of maar van één persoon een volmacht krijgen. Volmachtgever en volmachtdrager moeten geen familie van elkaar zijn. Indien u zich in één van de onderstaande situaties bevindt, kan u aan een ander persoon een volmacht geven.?We vermelden er telkens in het cursief bij welk attest u moet kunnen voorleggen :

- ziekte of invaliditeit (medisch attest);
- beroeps- of dienstredenen (attest van de werkgever of overheid);
- beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger (ook de gezinsleden) (attest uitgereikt door de dienst bevolking);
- vrijheidsberoving (attest van de directie van de inrichting) ;
- geloofsovertuiging (attest van de religieuze overheid);
- studieredenen (attest van de schooldirectie);
- verblijf in buitenland om privéredenen (bewijs waaruit blijkt dat u niet in België zal zijn op 26 mei 2019 (huurcontract, reisovereenkomst, factuur, vliegtuigticket,...of een verklaring op erewoord afgelegd bij de burgemeester).

Hoe aanvragen

De volmachtdrager moet de eigen identiteitskaart, eigen oproepingsbrief en het volmachtformulier met het vereiste attest en de oproepingskaart van de volmachtgever meenemen naar het stembureau. De volmachtdrager moet gaan stemmen in het stembureau van de volmachtgever. Enkel het officieel formulier (zie download hieronder) mag gebruikt worden.