Gemeente Gemeente Kinrooi

Vogelgriep vastgesteld in Bocholt

Gepubliceerd op  ma 10 jan 2022
Op vrijdag 7 januari 2022 is bij een vogelhandelaar in Bocholt een besmetting van vogelgriep (H5N1) vastgesteld. Professionele pluimveehouders werden in het weekend reeds ingelicht over de gevolgen voor hun bedrijf. Zij worden verder geïnformeerd en opgevolgd door het FAVV.

Het westelijk deel van Molenbeersel is gelegen binnen de 10 km-zone rond het hoger genoemd bedrijf oftewel gelegen binnen de bewakingszone. Ook de particuliere eigenaars van pluimvee in dit gebied, dienen zich aan bepaalde regels te houden, met name:

1. Alle pluimvee, hobbypluimvee en vogels, uitgezonderd loopvogels, moeten worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt.

2. Het voederen en het drenken van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.

3. Het is verboden om pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.

4. Verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, vogels en broedeieren binnen de bewakingszone zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor de doorvoer door de bewakingszone over de hoofdwegen zonder dat er gelost of halt gehouden wordt.

5. Alle verzamelingen (bijvoorbeeld markten, beurzen, tentoonstellingen en prijskampen) van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels zijn verboden.

6. Ziektetekens van vogelgriep, een verhoogde sterfte of een aanzienlijke productiedaling bij pluimvee, hobbypluimvee of vogels moeten ogenblikkelijk aan de LCE worden gemeld. Klik hier voor de contactgegevens.

De eerste drie maatregelen moesten al vanaf de vogeltrek opgevolgd te worden door alle particuliere houders van pluimvee. Voor bijkomende info verwijzen we naar deze site van het FAVV.

Daarnaast zal de gemeente signalisatie plaatsen op de wegen op de grens van de bewakingszone ter aanduiding van deze zone, met duidelijke waarschuwingsborden met de vermelding: "Aviaire influenza - Bewakingszone - het verplaatsen van en handel in pluimvee, vogels en eieren is gereglementeerd"