Gemeente Gemeente Kinrooi

Vlaamse sportfederatie (ondersteuning & vorming)

De Vlaamse Sportfederatie is de koepelorganisatie voor sportfederaties en hun sportclubs in Vlaanderen. Ze overkoepelen gesubsidieerde sportfederaties, organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding en louter erkende federaties, goed voor 1,4 miljoen sporters in Vlaanderen, die sporten in meer dan 18.500 sportclubs.

Thema’s waar sportfederaties en sportclubs van wakker liggen? Dat is hun prioriteit! Ze spelen in op wat hen bezighoudt, remt en stimuleert. Zo werken ze samen aan een sterke, relevante sportsector. Daarbij richten ze zich op drie pijlers.

De  Vlaamse Sportfederatie:

  • biedt ondersteuning voor sportfederaties
  • is een partner in ondersteuning van sportclubs
  • is vertegenwoordiger van federaties en sportclubs

De Vlaamse Sportfederatie geeft structurele ondersteuning aan sportclubs op bestuurlijk en managementvlak en is één grote informatiebron (brochures en tools) over allerhande thema’s. De vzw-wetgeving, de BTW-plicht voor sportclubs, het vrijwilligersbeleid en de wetgeving, diverse verzekeringen, enz... worden ter beschikking gesteld aan sportclubs.

De Buurtsportdiensten zorgen de laatste jaren op regelmatige basis voor diverse sportopleidingen en bijscholingen. Dit past in het beleid om kwaliteitsvolle (jeugd)sportbegeleiding te promoten. Een overzicht van diverse sportopleidingen, bijscholingen en vormingen vindt u in De Vlaamse Trainersschool.