Gemeente Gemeente Kinrooi

Vernieuwing asfalt Breeërsteenweg op 9 oktober

Gepubliceerd op  do 28 sep 2023
Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat op 9 oktober het wegdek van een gedeelte van de Breeërsteenweg (N73) in Kinrooi vernieuwen. Om die reden zal er die dag eenrichtingsverkeer zijn richting Bree. Gelieve daar rekening mee te houden.

Op maandag 9 oktober 2023 zal VDC aannemingen asfaltherstellingen doen op de Breeërsteenweg. Het gaat dan om het gedeelte vanaf de rotonde in Kinrooi centrum tot het kruispunt met de Belestraat / Tongerloseweg.

Naar aanleiding van deze werken is er die dag van 9u00 tot 15u00 enkel eenrichtingsverkeer mogelijk in de richting van Kinrooi centrum naar Bree. Vanuit Bree richting Kinrooi centrum rijden, kan dan tijdelijk niet via de Breeërsteenweg. Om Kinrooi te bereiken, dient men de plaatselijke omleiding via de Tongerloseweg, Simpelstraat, Processieweg en Kloosterstraat te gebruiken.

Op vraag van het gemeentebestuur zullen de werken en de omleiding 's morgens pas na de schoolspits beginnen. Het verkeer 's middags zal sowieso nog hinder ondervinden. Verder kunnen we enkel duimen dat de werken afgerond zijn als de school gedaan is maar de aannemer kon daar geen garantie voor geven. De scholen zijn alleszins ook tijdig ingelicht over deze werken en tijdelijke omleiding.  

In dit dossier gaat het enkel om herstellingswerken van scheuren, gaten en verzakkingen in het huidige wegdek. De werken en dus ook het eenrichtingsverkeer zal maar één dag duren. Deze werken staan los van de grootschalige herinrichting met vrijliggende fietspaden die AWV tevens aan het voorbereiden is en ten vroegste in de loop van 2024 in uitvoering zullen gaan.

Voor een vlot en veilig verloop van de werken, vragen we iedereen om de plaatselijke signalisatie te respecteren. De aangegeven werkdag is zoals altijd onder voorbehoud van de geschikte weersomstandigheden. Meer info over deze werken is ook hier te vinden.