Gemeente Gemeente Kinrooi

Vernieuwen van rundveebedrijf - Hagendorenstraat 54

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022085260

Joanna Heeman heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het vernieuwen van het bestaande rundveebedrijf (incl. hernieuwing) met bijhorigheden aan Hagendorenstraat 54, kadastraal gekend als: afdeling 1 (Kinrooi), sectie C, nrs. 562B en 562C.

Het openbaar onderzoek loopt van 28-07-2022 tot en met 26-08-2022. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).