Gemeente Gemeente Kinrooi

zondag 13 oktober 2024 - gemeente & provincie

Op zondag 13 oktober 2024 worden verkiezingen voor de gemeente- en provincieraad gehouden. 

Op de website van Vlaanderen kiest kan u allerhande informatie terugvinden. Daarnaast is dit ook zeker interessant om te weten:

Stemlocaties

Als stemgerechtigde wordt u op één van deze vier plaatsen verwacht:
- basisschool 3K Nelisveld - Nelisveld 5 te Kinrooi
- buurthuis De Borg - Kerkstraat 6 te Kessenich
- GC De Stegel - Weertersteenweg 363 te Molenbeersel
- Dorpshuis - De Belder 19 te Ophoven

Elektronisch (leren) stemmen 

Net zoals bij de vorige verkiezingen zal er opnieuw elektronisch gestemd worden in Kinrooi. Wie dat van tevoren nog eens graag oefent, is van maandag 16 september tot en met dinsdag 8 oktober tijdens de openingsuren welkom in het gemeentehuis of in de bibliotheek . Als je graag onder begeleiding oefent, is het Digipunt in de bib - iedere dinsdag van 15u30 tot 18u00 - het ideale moment om dat te doen. 

Volmacht

Kan je je niet persoonlijk aanbieden op het stembureau en wil je je stem niet verloren laten gaan dan kan je in sommige gevallen een volmacht geven. Meer informatie en de blanco formulieren kan je hier terugvinden.

Stemmen als niet-Belg

Niet-Belgen kunnen deelnemen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad van 13 oktober 2024 maar niet aan de verkiezingen voor de provincieraad. Bij deze niet-Belgen wordt een onderscheid gemaakt of ze uit een land van binnen of buiten de Europese Unie afkomstig zijn.

Niet-Belgen die willen deelnemen aan de verkiezingen moeten aan deze voorwaarden voldoen:
- minstens 18 jaar oud zijn op 13 oktober 2024;
- ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van Kinrooi op 1 augustus 2024;
- de burgerlijke en politieke rechten genieten op 13 oktober 2024  (dat wil zeggen dat die niet afgenomen zijn door een gerechtelijke veroordeling).

Personen van buiten de Europese Unie moeten bijkomend aan deze voorwaarden voldoen:
- bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving een verklaring van verbintenis afleggen om de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven.
- op het moment van de indiening van de aanvraag vijf jaar ononderbroken hoofdverblijfplaats in België doen gelden, gedekt door een wettelijk verblijf.

De aanvraag tot inschrijving op de kieslijst moet ingediend worden uiterlijk 31 juli 2024. Dit kan via deze link.

Gemeentehuis open voor verkiezingszaken

Op zondag 13 oktober is het gemeentehuis open van 8u00 tot 12u00, maar enkel voor verkiezingsaangelegenheden. U kan er telefonisch (089 70 03 00) of persoonlijk terecht aan de onthaalbalie. Heeft u vooraf nog vragen over de verkiezingen, dan kan u deze mailen naar verkiezingen@kinrooi.be

Desinformatie en beïnvloeding

Verkiezingen vormen de basis van onze democratie. Het is dus bijzonder belangrijk dat deze vlot, correct, transparant en democratisch verlopen. Het nationaal crisiscentrum waarschuwt dat de kans groot is dat er veel niet correcte en misleidende informatie zal worden verspreid via (sociale) media. De overheid roept op om steeds kritisch en alert te zijn. Klik hier voor meer informatie hierover.