Gemeente Gemeente Kinrooi

Verkaveling (max. 166 wooneenheden) - Ophoverveld

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2023015452

LANDWAARTS CVBA heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het verkavelen van een grond in maximaal 166 wooneenheden (103 loten voor zowel halfopen als gesloten eengezinswoningen en 7 zones voor kleinschalige meergezinswoningen, onderverdeeld in 63 appartementen) aan Ophoverveld, kadastraal gekend als: afdeling 4 (Ophoven), sectie B, nrs. 884C, 885A, 886B, 891B, 892B,  940A, 947R, 947T, 956D, 956C, 957B, 957C, 960C, 960B, 961E, 961F, 961D, 962C, 963A, 964B,  964A, 965A en 968A.

Het openbaar onderzoek loopt van 17-03-2023 tot en met 15-04-2023. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/openbare-onderzoeken).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).