Gemeente Gemeente Kinrooi

Herinrichting schoolomgeving Kinrooi - Basisschool 3K Kinrooi

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020084718

De heer J. Brouns heeft, samen met de heer A. Moens, een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het herinrichten van de schoolomgeving Kinrooi (gemeentelijke basisschool 3K Kinrooi), kadastraal gekend als: afdeling 1 (Kinrooi), sectie B, perceel 380H, 380K en 489F en sectie C, perceel 149M, 162G3 en 171B.

Het openbaar onderzoek loopt van 30-09-2020 tot en met 29-10-2020. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis, hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het kan ook online worden ingekeken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).