Gemeente Gemeente Kinrooi

Verkaveling: 5 loten voor open bebouwing - Laerestraat/Weertersteenweg z.n.

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021053314

Leo Rutten heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het verkavelen van grond in 5 loten voor open bebouwing aan Laerestraat/Weertersteenweg z.n., kadastraal gekend als: afdeling 1 (Kinrooi), sectie A, perceel 111C.

Het openbaar onderzoek loopt van 01-04-2021 tot en met 30-04-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).