Gemeente Gemeente Kinrooi

Verkaveling (41 loten) - Meytersveld

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2023016740

Raymond Corstjens heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het verkavelen van een grond in 41 loten, voor open en half open bebouwing aan Meytersveld, kadastraal gekend als: afdeling 1 (Kinrooi), sectie B, nrs. 367C, 368R, 368E, 370D, 371B, 371C, 389C, 420F, 420G, 421E2, 421H2, 421G2, 422B2, 422D2, 422C2, 423E, 423C, 423D, 425F3, 425E3, 1031A en 1045A.

Het openbaar onderzoek loopt van 09-03-2023 tot en met 07-04-2023. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/openbare-onderzoeken).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).