Gemeente Gemeente Kinrooi

Verkaveling (4 loten halfopen bebouwing en 2 loten open bebouwing) - Zorgvlietstraat

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021146574

Mathieu Rutten heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het verkavelen van een grond in 4 loten voor halfopen bebouwing en 2 loten voor gesloten bebouwing aan Zorgvlietstraat, kadastraal gekend als: afdeling 2 (Molenbeersel), sectie D, nrs. 506A5, 1343T, 1350H, 1350E en 1350G.

Het openbaar onderzoek loopt van 18-11-2021 tot en met 17-12-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).