Gemeente Gemeente Kinrooi

Verkaveling (2 loten open bebouwing) - links van Wieljestraat 23

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2023014865

Els Vanheeswijck heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het verkavelen van een grond in twee loten voor open bebouwing aan links van Wieljestraat 23, kadastraal gekend als: afdeling 4 (Ophoven), sectie A, nrs. 1002H, 1002K en 1002L.

Het openbaar onderzoek loopt van 09-03-2023 tot en met 07-04-2023. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/openbare-onderzoeken).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).