Gemeente Gemeente Kinrooi

Verkaveling (2 loten halfopen bebouwing en 1 lot voor meergezinswoning) - Kloosterstraat z.n.

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021000646

De heer M. Rutten heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het verkavelen van gronden in 2 loten voor halfopen bebouwing en 1 lot voor een meergezinswoning aan Kloosterstraat z.n., kadastraal gekend als: afdeling 1 (Kinrooi), sectie C, perceel 161W2.

Het openbaar onderzoek loopt van 11-02-2021 tot en met 12-03-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).